I östra kanten av Alpparken anlades i mitten av 1960-talet ett förtjusande litet grönområde som kallas Äppelblomsparken. Från parken går en trappa ned till Sturegatan. Det är en stenlagd sittpark omgiven av bukettapelbuskar och med perenner i mitten. Bland de vitblommiga bukettapelbuskarna växer också andra ljusröd- och rödblommiga prydnadsäppelträd. Denna lilla park är en egenartad specialitet bland växtoaserna i Helsingfors och väl värd ett besök under blomningstiden i månadsskiftet maj–juni.

Trappan upp till den hemliga trädgården börjar vid Sturegatan, mittemot Josafatsbergen Elina Nummi
Vid sidan av prydnadsäppelträd och bukettapelbuskar blommar också stor ormrot och flocknäva i parken Elina Nummi
Ett litet prydnadsäppelträd med mörkröda blommor har tagits till förökning och säljs under namnet Malus ’Linnanmäki’ Elina Nummi