Hoppa till innehållet

Gröna famnar i Berghäll

Äppelblomsparken

I östra kanten av Alpparken anlades i mitten av 1960-talet ett förtjusande litet grönområde som kallas Äppelblomsparken. Från parken går en trappa ned till Sturegatan. Det är en stenlagd sittpark omgiven av bukettapelbuskar och med perenner i mitten. Bland de vitblommiga bukettapelbuskarna växer också andra ljusröd- och rödblommiga prydnadsäppelträd. Denna lilla park är en egenartad specialitet bland växtoaserna i Helsingfors och väl värd ett besök under blomningstiden i månadsskiftet maj–juni.