Hoppa till innehållet

Nordsjötoppen – Lappland eller Himalaya?

Nordsjötoppen

Nordsjötoppen består av två områden. Den före detta avstjälpningsplatsen är 24 ha stor och det sista avfallslasset tömdes här 1980. Landskapsanpassning av detta område blir aktuell först när avfallsgaserna har försvunnit. Ett nytt rörsystem har installerats för att effektivisera processen. En dag kommer ängsväxter att blomma på den forna soptippen, såsom ängsnejlikor, liljekonvaljer och olika gräs. Detta naturområde kommer ännu länge att behöva skötas av människor.

Det andra området är själva schaktbacken, dit överblivna jordmassor har förts i årtionden. Nordsjötoppens ytmassor kommer från byggplatsen för Nordsjö hamn. Schaktmaskiner transporterade 80 000 kubikmeter jord från Ormudden. Med jordmassorna följde de frön som fanns i jorden, så de ursprungliga växterna, organismerna och svampmycelerna kunde fortsätta växa.

Nordsjötoppen täcker en yta på över 60 hektar och är 60 meter hög. Under detta decennium har backen blivit ett öppet naturområde där inhemska vilda växter växer naturligt i ängs- och klippnatur. Området hyser nu 390 kärlväxter och rikligt med hotade, nära hotade och beaktansvärda insekter.

Backområdet har flera roliga element, såsom en liten kärraktig damm, en stenig ravin och ”planterade” stubbar. Här finns också ett fält med smultron. Vilda växter har samlats från kusten och av dem har sticklingar tagits. Stenarna kommer från olika byggplatser i Helsingfors.

Utformningen av schaktbacken har inspirerats av fjällandskapen i Lappland. Följaktligen har man här planterat låga enbuskar, ljung och timjan som trivs i karga förhållanden. Stubben efter den gamla knäckepilen som stod vid Glaspalatset hämtades till platsen den 2 augusti 2007. Nu välkomnar stubben besökare till schaktbacken med dess växter och naturliv. Också andra stubbar har hämtats hit och dessutom har en ståtlig stenmur rests bara för att människor ska kunna undra vad det är för en mur!

Gångar slingrar sig i området och nya gångar planeras för att tillgodose lokala och regionala rekreationsbehov. En del av gångarna är upplysta, och det kommer också att byggas ett ridspår, en cykelbana och upplysta skidspår samt backar för snowboardsåkning och utförsåkning.

Den drivande kraften bakom projektet är Staras landskapsträdgårdsmästare Jukka Toivonen, och som hjälp har han haft entusiastiska sommararbetare. Toivonen ville inte att området skulle bli en vanlig park så man lät terrängen i schaktbacken avsiktligt vara gropig och stenig. Toivonen tror att backen efter tio år kommer att vara ett av de finaste rekreationsområdena i Helsingfors och att man efter 30 år inte längre alls kommer att se att backen är konstgjord.

Redan nu har rävar, älgar och huggormar gjort sig hemmastadda här. Man har rent av observerat en lokatt här! Från toppen öppnar sig en ostörd utsikt åt alla håll, varför platsen är utmärkt för att observera flyttande rovfåglar. Flera sällsynta arter har observerats från ”Himalaya”, såsom örnvråk och ormörn. Andra fåglar som kan nämnas är steglits, vinterhämpling och berglärka. Schaktbacken har fått flera utmärkelser för att den främjar biodiversiteten.

Nordsjötoppen

Yta 43 ha

Planering Jukka Toivonen, 1980- och 1990-talet

Nordsjötoppen

Yta 43 ha

Planering Jukka Toivonen, 1980- och 1990-talet