Nordsjötoppen har omvandlats till ett trivsamt friluftsområde och en grön oas. Friluftsområdet har en areal på 95 hektar. Där finns en mångfald av friluftsleder med allt från lättframkomliga servicevägar till smala steniga stigar. De markerade lederna är ställvis svårframkomliga. Vi rekommenderar att man inte rör sig längs stigarna med barnvagn. Det förekommer inget vinterunderhåll i området.

Det finns två guidecontainrar vid huvudentrén som ger information om platsen: Nordsjötoppens historia (pdf) och Nordsjötoppen idag (pdf).

Naturstigen kallar

Du kan bekanta dig med Nordsjötoppens säregna natur längs två naturstigar. Nordsjötoppen byggdes av en stor skara anställda inom Helsingfors stad. För utvecklingen av områdets landskap och natur går äran särskilt till naturmästaren Jukka Toivonen och jordmånsexperten Pirjo Laulumaa.

På naturstigen Jukkas stig, med infotavlorna 1–8 (1,3 km), kan du njuta av de fina vyerna på Nordsjötoppens högsta punkt men också av de lummiga lundarna på lägre höjd. Höjdskillnaderna är stora och stigarna ställvis branta och steniga.

På naturstigen Pirjos stig med infotavlorna 9–13 (1,1 km), kan du beundra det fina passet och blomsterängarna. Leden är rätt jämn och lätt att vandra. Du hittar naturstigarna på jordtippen i östra delen av Nordsjötoppen.

Naturstigarna har samma start- och slutpunkt, i närheten av passet. Från huvudentrén går en markerad led upp till naturstigarnas första infotavla, på 800 meters avstånd från huvudentrén.