Klädesfabriksparken representerar Gammelstadens traditionella industrimiljö med forslandskap samt industribyggnader i rött tegel, som främst härstammar från den senare hälften av 1800-talet. Området är kulturhistoriskt värdefullt.

Klädesfabrikens gamla industribyggnad används idag av yrkeshögskolan Metropolia och har genomgått många förändringar under årtiondenas lopp. Den ursprungliga byggnaden i rött tegel ritades av arkitekt Theodor Höijer (1843–1910) och stod klar år 1900. Väveriet utvidgades 1907 och på nytt 1932. Den senaste omvandlingen av byggnaden för läroinrättningens behov planerades av arkitekt Kai Wartiainen.

Gammelstadsbäcken och de höga, gamla träden gör Klädesfabriksparken idealisk för utomhusrekreation. Studerande vid Metropolia har ofta spelat sommarteater i parken. Gammelstadsbäcken som flyter förbi odlingslotterna i Anneberg och genom Klädesfabriksparken delade i tiderna upp Helsingfors i två delar. Två lätta broar går över bäcken.

Gammelstadsbäcken och de höga, gamla träden gör Klädesfabriksparken idealisk för utomhusrekreation Marli Masalin
Gammelstadsbäcken rinner genom Klädesfabriksparken Marli Masalin

Upprustningen av Kungsgårdsholmen, Borgnäs och östra stranden av Vanda ås mynning, Forsparken vid västra stranden av Vanda ås mynning samt stranden vid den gamla Klädesfabriken har skapat ett imponerande system av grönområden som erbjuder rekreationsmöjligheter både för de cirka 7 000 nya invånarna i Arabiastranden och för dem som bott i området sedan tidigare.