Naturens sköte väntar!

Här börjar en naturstig som leder till alla hemligheter som det frodiga och skyddade Borgnäset döljer. På tio ställen längs naturstigen har korta texter placerats ut; två verser på vardera fyra rader. De berättar om naturen och föreslår olika övningar. Målet är sinnesfrid och återvunna krafter. Stigen är en dryg kilometer lång, hinderfri och har mycket små höjdskillnader. Stigen är en del av Gammelstadsvikens vandringsnätverk och den leder även till Fårholmen.

Borgnäsets natur och historia

Den åtta hektar stora klibbalslunden i Borgnäset är ett artrikt naturskyddsområde. Man har här hittat 52 arter tickor och 102 arter skinnsvampar, bland de största fastställda antalen i Finland. Svamparna gynnas av den rikliga mängden murkna träd. Fåglar som kan ses hacka på högstubbar är bland annat mindre hackspett, spillkråka och vitryggig hackspett. Den sistnämnda är mycket hotad, men har flera år påträffats här.

Lunden avgränsas av en utloppskanal som från 1960-talet till 1980-talet ledde ut avloppsvatten från reningsverket i Vik. Söder om kanalen öppnar sig fågelvåtmarken i Gammelstadsviken. Det är Helsingfors största naturskyddsområde och ingår i EU:s nätverk NATURA 2000. Här förekommer vattenödla och åkergroda. De vanligaste fiskarna i viken är braxen, gädda och gös.

Sammetsskinn (Stereum subtomentosum) Sami Kiema
Griptångsflickslända (Coenagrion armatum) Petro Pynnönen
Fnöskticka (Fomes fomentarius) Sami Kiema

Under den första hälften av 1900-talet bestod Borgnäset främst av åkrar och ängar. Från slutet av 1960-talet till slutet av 1990-talet fanns en vinterförvaringsplats för båtar ungefär där den nuvarande hundrastgården ligger. På den västra stranden av näset står två gamla strandbodar som tidigare användes av timmerflottare och fiskare.

Det finska namnet Pornaistenniemi är en fonetisk förvrängning av det svenska namnet Borgnäset, som syftar på en borg som planerades på 1500-talet.

Mångfald gör gott

Naturen främjar vårt välbefinnande på många sätt. Nära naturen är vi nöjdare med livet och känner oss friskare. Vi slappnar av, vilket till exempel kan observeras i vilopulsen och i en minskad utsöndring av stresshormonet kortisol. Särskilt gott gör mångfald i naturen; en mångfald organismer stödjer kroppens immunförsvar. Vi kan uppleva mångfalden och livets rikedom genom att helt enkelt vandra i naturen, men ännu bättre är det om vi fördjupar oss i naturens detaljer och fenomen samt våra egna sinnesförnimmelser. Innan du går iväg på en runda i skogen och längs stränderna i Borgnäset kan du undersöka dig själv genom att känna efter med händerna, från topp till tå.

Hur mår du idag? Du kan upprepa den här undersökningsproceduren efter rundan.

Infotavlan Naturens sköte väntar! (pdf)