För att fira Centralparkens 100-årsjubileum invigdes en ny naturstig i Månsas den 6 juni 2014. Invånarna deltog aktivt i arbetet med den nya stigen, liksom idrottsföreningen Helsingin Latu och begravningsplatsen Månsas urnlund. Auli Kilpeläinen skrev texterna för tavlorna vid stigen medan Seppo Leinonen stod för bilderna.

Här kan du se stigens huvudinformationstavla och de andra informationstavlorna.

Här kan du ladda ner Månsas naturstig för barn – informationsmaterial för lärare (på finska). Materialet innehåller roliga uppgifter som kan utföras vid naturstigen samt rikligt med information om naturen.

Månsasborna har skapat en Facebooksida för Månsas naturstig (på finska), där man kan dela med sig av naturobservationer. Naturstigen invigdes i början av 1990-talet och rustades upp 2013. Invånarna i området har varit aktiva både i upprustningen av stigen och i arbetet med innehållet på webben och Facebook.