Skogarna, åkrarna och ålandskapet i Tomtbacka bildar ett enhetligt grön- och rekreationsområde som numera ingår i Helsingfors centralpark. Själva Tomtbacka gård är en del av Tomtbacka rekreationsområde som ägs av Helsingfors stad. Bostadsområdet Torparbacken byggdes upp på 1950- och 1980-talet bredvid Tomtbacka. På andra sidan ån ligger Vanda och bostadsområdet Rosendal, som började byggas på 1990-talet. Också invånarna i Rosendal utnyttjar rekreationsmöjligheterna i Tomtbacka.

Idag ligger detta urgamla finländska lantliga landskap på cirka en halv timmes bilfärd – 16,5 kilometer – från Helsingfors centrum och på 10 minuters avstånd från Helsingfors–Vanda flygplats. Åkrarna ingår fortfarande i herrgårdsmiljön och utgör en kulturhistoriskt värdefull helhet som man vill bevara för framtida generationer. Därför fortgår den åkerodling som inleddes redan på 1400-talet, nu med åkrarna som en del av Helsingfors nätverk av grönområden. De öppna, odlade landskapsåkrarna är en motvikt till skogsklädda grönområden och anlagda parker i de tätbebyggda områdena.

Kycklingar på Tomtbacka gård Helsinki City Material Bank
Lammen på Tomtbacka gård Helsingfors stads materialbank
Kaférestaurangen Wanha Pehtoori är inhyst i en byggnad från 1910 Jouni Heinänen
Tomtbackas lekplats Elina Nummi

Odlingsmetoder

Åkerarealen i Tomtbacka uppgår till 202 ha och gårdens skogar hör till den norra delen av Centralparken. På åkrarna odlas inhemska spannmålsslag; havre, råg, korn och vete. Största delen av skörden säljs till centralaffärer, medan en del går till fåglarna i Helsingfors och en liten del mals och säljs på gården.

Merparten av åkrarna sköts med konventionella jordbruksmetoder, vilket innebär konstgödsel samt kemiska bekämpningsmedel mot ogräs, växtsjukdomar och skadeinsekter. På en del av åkrarna används direktsådd med en direktsåningsmaskin, utan att jorden bearbetas i förväg. Detta bidrar till att marken behåller sin vitalitet och förhindrar urlakning.

På en liten areal, cirka 30 ha, prövas naturenliga odlingsmetoder. Åkrarna gödslas med boskapsgödsel och dessutom odlas växter som binder kväve i jorden, såsom klöver- och baljväxter. Information om odlingsmetoderna presenteras på tavlor längs friluftslederna.

Den intilliggande Vanda å är en utmaning för vattenskyddet på Tomtbacka gård. Man reducerar utsläppen på många sätt, till exempel med skyddszoner, ändamålsenlig gödsling och ett växttäcke på åkrarna under vintern. Också direktsådd och ekologisk odling förbättrar vattenskyddet. Ytterligare information om vattenskyddet finns på informationstavlorna längs friluftslederna.

Gården

Gården sköts av Helsingfors stads stadsmiljösektorn och de som arbetar på gården är anställda av Helsingfors stads tjänsteproducent Stara. Gården rymmer flera byggnader från det tidigare godset och en ladugård från 1947 som används för får och andra husdjur.

Formträdgården restaurerades 2001–2002. En del av den ursprungliga huvudbyggnadens stenfot användes för att skapa en picknickplats.

Gårdsplanen rymmer en lekplats med trädjur samt en till picknickplats där det på sommaren finns en kiosk. På picknickplatsen står en grill till fritt förfogande, men besökare måste ha ved eller grillkol med sig. På vintern kan barn också leka på den hisnande isbacken eller med slängkälken.

Kring påsk är de små lammen i fårhuset ett populärt dragplåster. När fåren är inomhus är fårhuset öppet klockan 18–20 på vardagar och 11–18 på veckoslut. Här bor också några höns och en kalkon. Koraserna Hereford, Angus och Highland Cattle trivs utomhus, så dem kan besökare beundra där. På sommaren springer också grisar omkring på gårdsplanen.

Tomtbacka gård erbjuder en attraktiv natursevärdhet för invånarna i huvudstadsregionen och turister, ett fint exempel på en fungerande lantgård och en möjlighet att bekanta sig med husdjur. I slutet av sommaren får besökare också gratis plocka ärter, solrosor och andra grönträdesväxter efter det aktuella årets odlingsplan. Information om plockningstiderna ges varje år separat.

Gårdens förvaltare Jari Kuusinen med personal ordnar också olika evenemang på gården. De mest populära högtiderna är jul, fastlag och påsk.

Den privat drivna kaférestaurangen Wanha Pehtoori är inhyst i en byggnad från 1910. På sommaren ordnas här också evenemang i country-anda. Wanha Pehtoori  serverar förfriskningar och hemlagad mat.

På detta videoklipp presenteras gårdens djur.