Luonnonsuojelualue sijaitsee Haltialan peltojen pohjoispuolella. Perinteisen peltomaiseman keskellä sijaitseva Ruutinkoski on monipuolinen luontokohde kosteikkoineen ja lehtoineen. Ruutinkosken kohdalla on sijainnut 1700-luvun lopulla sahamylly. Luonnonsuojelualueen pinta-alasta on vesialuetta 3,13 ha. Luonnonsuojelualueen omistaa Helsingin kaupunki. Rauhoituspäätös tehtiin 5.6.1990 erityisesti alueen arvokkaan linnuston takia.

Koski on 300 metriä pitkä. Se on Vantaanjoen alin luonnontilainen koski. Kosken jälkeisen kauniin suvannon rannoilla rehottavat komeat rantakasvit; osmankäämit, järvikortteet ja palpakot. Suvannon etelälaidalla pellonreunassa jököttää monihaarainen, rauhoitettu kynäjalava Ulmus laevis, ainoa lajinsa luonnonvarainen edustaja Helsingissä. Kynäjalava on maamme harvinaisimpia puita. Se on jäänne jääkauden jälkeiseltä ajalta, jolloin Suomen ilmasto oli nykyistä lämpimämpi.

Keltasirkku Ruutinkoskella Jussi Helimäki
Ruutinkoskella kasvaa monihaarainen, rauhoitettu kynäjalava Pira Cousin
Portaita pääsee Ruutinkosken äärelle Raisa Kyllikki Ranta
Kalastaja Ruutinkoskella Raisa Kyllikki Ranta

Kosken erikoiseen lajistoon kuuluu myös ankyluskotilo. Se puolestaan on jäänne jääkauden jälkeen nykyisen Itämeren paikalla olleesta Ankylusjärvestä. Rehevä rantaniitty on laajalti pajuasterin, Aster x salignus, näyttävän viljelykarkulaisen valtaama. Sen hävittämisessä käytetään apuna Haltialan tilan karjaa mm. rotevia ylämaannautoja. Niille on aidattu laidunmaita rantaniityille.

Ruutinkosken rinteiden tiheät lehtometsät kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Keväällä rinteillä kukkivat valkovuokot, isokäenrieskat ja pystykiurukannukset ja rannan tulvamailla mukulaleinikit. Alueella voi ihailla jokimaisemaa, kauniita lehtokasveja , nähdä perhokalastajia ja lukuisia lintuja. Kesäöisin äänessä ovat satakielet, luhtakerttuset, kultarinnat, pikkulepinkäiset ja ruisrääkät.

Kalastus

Pitkäkosken sillan ja Ruutinkosken välisellä jokiosuudella saa perhokalastaa ja uistella valtion kalastuskortin ja läänikohtaisen tai kaupungin alueen kalastusluvan lunastamalla, mutta onginta on kielletty. Muualla saa onkia ilman erityistä lupaa. Alueella, jossa Vantaanjoki on rajajoki, saa naapurikuntalainen kalastaa joen kummaltakin rannalta. Tietoa kalastusmääräyksistä.

Matkailijatkin saavat kalastaa, jos heillä on matkailijakalastuslupa.

Lupien myyntipaikat.