Tummelitens park är en liten vistelsepark vid Tummelitens väg. Parken har en imponerande blomrabatt med perenner, som tidigare ingick i ett försöksområde. I början av 1990-talet började man plantera perennrabatter – det vill säga rabatter med växter som blommar flera år – i Helsingfors parker.

Den långa perennrabatten i Tummelitens park är en av de mest imponerande och mest frodiga i Helsingfors Hemmo Rättyä
Amerikanskt älggräs i Tummelitens park Hemmo Rättyä

Det hade tidigare funnits gott om perenner i parkerna, men under årens lopp hade perennerna avlägsnats eller ersatts med säsongsväxter eller rosor; kanske följde man modetrender även i parkerna. I Tummelitens park planterades perenner eftersom rosor inte trivdes där. Idén med perenner är att de blommar från vår till höst, täcker marken och är trevliga att se på.

Uppgifter om perennerna är samlade på en informationstavla i parken.