Hoppa till innehållet

Kasberget – lilla Japan

Tummelitens park

Tummelitens park är en liten vistelsepark vid Tummelitens väg. Parken har en imponerande blomrabatt med perenner, som tidigare ingick i ett försöksområde. I början av 1990-talet började man plantera perennrabatter – det vill säga rabatter med växter som blommar flera år – i Helsingfors parker.

Det hade tidigare funnits gott om perenner i parkerna, men under årens lopp hade perennerna avlägsnats eller ersatts med säsongsväxter eller rosor; kanske följde man modetrender även i parkerna. I Tummelitens park planterades perenner eftersom rosor inte trivdes där. Idén med perenner är att de blommar från vår till höst, täcker marken och är trevliga att se på.

Uppgifter om perennerna är samlade på en informationstavla i parken.

Tummelitens park

Yta 1,28 ha

Planering byggnadskontoret, Jussi Luomanen, 2000

Tummelitens park

Yta 1,28 ha

Planering byggnadskontoret, Jussi Luomanen, 2000