Sagolandsparken ligger mellan Älvornas stig och Sagolandsstigen i Kasberget. Parken byggdes år 2000 i ett område som befann sig i naturtillstånd. Samtidigt utrustades parken med moderna lekredskap. Ursprungligen svävade också Jukka Toivonens små älvor i träden, men de har tyvärr försvunnit under årens lopp. Det finns också en spelplan och naturlig skog i parken. Den gamla stenfoten i parken är en påminnelse om områdets förflutna; här låg tidigare ett växthus.

Sagolandsparken Hemmo Rättyä
Sagolandsparken Hemmo Rättyä

Parken renoverades 2012. Under förberedelserna för renoveringen fick invånarna komma till tals, och som ett resultat av detta bevarades till exempel en förvriden björk som barnen hade klättrat i. Lekområdet rustades upp och hasselbuskar och kaprifoler planterades i parken. Träd som var i dåligt skick avlägsnades för att göra parken ljusare. Dessutom fick parken mer belysning, nya gungor, ett pingisbord och ett schackbräde. Våren 2013 försågs parken med en låda med kodlås för schackpjäserna. Sagolandsparken är en typisk områdespark som lockar till utomhusaktiviteter.