Hoppa till innehållet

Från Skatudden till Kronohagen genom parkoaser

Marinkasernsparken

Marinkasernsparken rustades upp till sin nuvarande form 1987 enligt den nya detaljplanen för Skatudden. Det innebar att parken kom nära en skola, en ungdomsgård och ett kvartershus, vilket påverkade lösningarna i parken. Den u-formade parken sträcker sig från Marinkasernsgatan till bägge sidor om Marinkasernen, som nu hyser Utrikesministeriet. Den som kommer till parken med spårvagn och stiger av vid ändstationen kommer först till de gamla ruinerna av Marinkasernens servicebyggnad, som står kvar i parken som ett historiskt fragment. Innanför de restaurerade murdelarna finns två sandlådor, buskrosor och en liten trädgård med ädelrosor.

På Utrikesministeriets innergård finns en öppen plats som 2009 fick namnet Martti Ahtisaaris plats efter den Nobelprisbelönade fredsmäklaren Martti Ahtisaari (f.1937). Han var Finlands president åren 1994–2000. Parkremsan kantas av en ekallé längs Marinkasernsgatan och mellan träden går en promenadväg.

Längs Maringränden avgränsas parken av en rad lindar. Spelplanen används av ungdomsgården och grannskapets invånare. Buskar har främst planterats vid gångkorsningar. En låg stödmur av sten har byggts på den sida som vetter mot Marinkasernen. Parkens sydöstra del gränsar mot Flottisttorget, och allén längs Marinkasernsgatan fortsätter in i parken.

Höjdskillnaden mellan parkens övre del och den del som gränsar mot Marinkasernsgatan är nästa fyra meter. En mjuk sluttning leder ner till en vistelseplats. Sluttningen övergår i en öppen gräsmatta.

Marinkasernsparken

Yta 9 380 m2

Planering byggnadskontoret, landskapsarkitekt Lars Liljefors, 1987

Marinkasernsparken

Yta 9 380 m2

Planering byggnadskontoret, landskapsarkitekt Lars Liljefors, 1987