Enligt den nya detaljplanen för Skatudden kantas hela bostadsområdet av Marinparken. Planens idé är att det ska gå ett promenadstråk intill havet, med täta planteringar som ska skydda parkens inre delar mot havsvinden. Det blåsiga promenadstråket är mycket populärt.

Det behövdes också fria ytor och i det syftet inhägnades ett spelområde som på grund av stort slitage omvandlades till gräsmatta. Terrängformationer och växter skapar skyddade ställen i parken. Längs gångarna växer buskrosor. I synnerhet gulrosorna i norra delen av parken är förtjusande när de blommar. Några av sittplatserna har utsikt över havet. Tyvärr har de skyddade ställena också ibland varit stökiga. Rätt nära strandlinjen på den sydöstra sidan går en fartygsled och här är vattnet djupt. Detta innebar specialvillkor för strandbyggandet. Det fanns inte pengar för en strandmur, så strandremsan består nu av stora runda stenar.

Terrängformationer och växter skapar skyddade ställen i Marinparken Sakke Somerma
Det blåsiga promenadstråket i Marinparken är mycket populärt Sakke Somerma

Den traditionsrika Helsingforsrestaurangen Skatuddens Kasino stod klar 1913. Byggnaden ritades av arkitekt Albert Nyberg. Kasinot var ursprungligen samlingsplats för ryska officerare, sedan för rödgardister, tyska officerare och senare klubb för finländska officerare. Efter många ägarbyten är kasinot idag en finare restaurang, öppen för alla. Den senaste totalrenoveringen gjordes 1996.