Vid sidan av de blåsiga parkerna har Skatudden också fått en egen skyddad ”parisisk” park, en liten oas mitt i den tättbebyggda stadsdelen; åren 2008–2009 omvandlades Skatuddens fängelse med omgivning till Slottsparken.

Slottsparken har tre olika delar som binds samman av ett enhetligt nätverk av upplysta parkgångar. En utmaning har varit att få stadsborna att förstå att det verkligen är en park och inte ett gårdsområde för bostadshusen eller hotellet.

Aktivitetsparken i den norra delen består av en sandplan med många användningsmöjligheter och av skyddande trädrader. Denna del av parken används särskilt av lågstadieskolan och daghemmet som ligger intill samt under kvällar och veckoslut av invånarna i grannskapet. Kring sandplanen finns sittmurar som fungerar som läktare. Parken har också ovanliga parkmöbler; 10 divanbänkar som lämpar sig för solbad. Sandplanen är upplyst så att den också kan användas på kvällar.

Den som söker lugn och ro kan besöka vistelseparken i den mellersta delen. Under de stora träden, omgiven av gamla hus och ett hav av perenner kan man lätt föreställa sig att man är i Paris. Blommorna i det ovala området med perenner har valts så att det ska finnas något som blommar från våren till hösten, med början i färgprakten i vårens lökblommor. Parken har 12 olika perenner samt spotlights för blommor och träd.

Aktivitetsparken i den norra delen av Slottsparken består av en sandplan med många användningsmöjligheter och av skyddande trädrader Hemmo Rättyä
Slottsparken har 10 divanbänkar Hemmo Rättyä
Den mellersta delen av Slottsparken är avsedd för dem som söker lugn och ro Hemmo Rättyä
Hotell Katajanokka ligger i Slottsparken Hemmo Rättyä

Den som överraskas av hunger eller törst kan sticka sig in genom en av öppningarna i den skyddade muren. Den före detta fängelsemuren är verkligen skyddad, men är nu försedd med fyra öppningar för att locka in människor till andra sidan. Slottsparkens dystra historia har att göra med det nuvarande hotellets tidigare användning; här låg det ökända rannsakningsfängelset ”Skatta” eller ”Nokka”. Fängelseområdet var i över hundra år avskilt från den övriga stadsstrukturen.

Denna del av parken kan förefalla vara hotellets gård, men vi befinner oss ännu i Slottsparken, där hotellet har hyrt in sig. Hotell Katajanokka i kedjan Best Western betalade en del av byggnadskostnaderna för Slottsparken och deltar också i underhållskostnaderna. De gamla lönnarna på gården har bevarats och hotellet har byggt en trevlig stenlagd sommaruteservering, som är populär bland både turister och lokala invånare. Hotellet pryder gården med sommarblommor. Det kan vara speciellt att sätta sig under de stora lönnarna och njuta av sommardagen, och samtidigt tänka på hur livet var här förr när samma gård var rastgård för fångarna.