En specialitet i Mejlans arboretum är dess rosarium, samlingen av buskrosor. Den första samlingen av rosor i Mejlans anlades 1991. Rosensamlingen, en del av möblerna samt norra och södra entréporten rustades upp 2006–2007.

I samband med upprustningen byttes en stor del av buskrossorterna ut. Alla rosor är buskrosor – rabattrosor ingår inte i samlingen. Det upprustade området pryds också av en perennrabatt och en pergola för slingrande rosor och klematis. Rosensorterna har valts ut i samarbete med Finska Rosensällskapet. Alla är försedda med namnskylt, där också året då sorten uppstod ingår om det är känt.

Rosengården presenterar särskilt europeiska, historiska rosor och hållbara finländska rosor. Sorterna har planterats i grupper efter historisk eller botanisk bakgrund. Samlingen innehåller många så kallade fyndrosor, dvs. gamla oidentifierade rosor som hittats i olika delar av Finland, samt bekanta traditionella rosor såsom valamoros (Frankfurt) och mustialaros (Minette). Bland de europeiska historiska rosorna finns bl.a. doftande gallicarosor, damascenerrosor, centifolierosor och mossrosor.

Finska Rosensällskapets lokalgrupp i Helsingfors har redan i flera år deltagit i skötandet av rosensamlingen. Rosensällskapet grundades 1989 som en förenande länk mellan entusiaster, forskare och odlare. Sällskapet främjar odlingen av gamla, hållbara rosor, experiment med och användning av rosor samt ger en inblick i rosornas historia.

Vill du bjuda en vän på en rosendoftande picknick? Den bästa tiden för att njuta av rosendofterna och den förtjusande blomningen är vanligen mellan mitten av juni och mitten av augusti.

’Toukoniitty’, blandaros, Mejlans arboretum Riitta Partanen
’Thérèse Bugnet’, teresaros, Mejlans arboretum Riitta Partanen
’Schalin 4’, fyndros från Finland, Mejlans arboretum Satu Tegel
’Ritausma’, vresros, Mejlans arboretum Riitta Partanen
’Pickala’, fyndros från Finland, Mejlans arboretum Satu Tegel
’Lumo’, parkros, Mejlans arboretum Riitta Partanen
’Linnanmäki’, pimpinellifoliaros, Mejlans arboretum Riitta Partanen
’Henri Martin’, mossros, Mejlans arboretum Riitta Partanen
’Belle de Crécy’, Gallica-gruppen, Mejlans arboretum Elina Nummi
’Aurora’, harisoniiros, Mejlans arboretum Riitta Partanen

Mejlands Rosengård informationstavla (pdf)