La vie en rose i Mejlans

Mejlans arboretum

Ordet arboretum kommer från latinets arbor, som betyder träd. I litteraturen förekommer ordet första gången 1838. Med arboretum avsågs den del av en park där man presenterade och odlade exotiska träd. Idag syftar termen på ett område där det planterats träd och buskar av olika slag och som sköts som en park eller parkskog. Arboretum kallas därför också trädslags- eller trädparker.

Dessa parker behövs för forskning och undervisning samt för växtförädling. För den stora allmänheten är parkerna intressanta besöksobjekt på grund av det rikliga antalet växter – det är som att vara utomlands!

Mejlands parkarboretum informationstavla

Mejlans rosarium

 

Mejlans arboretum

Yta drygt 3 ha

Planering gatu- och parkavdelningens planeringskontor, 1967

Totalrenovering Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen, 2006–2007

Service Ekuddsvägens café, restaurang Villa Angelica, Urho Kekkonen-museet, café Adjutant

Mejlans arboretum

Yta drygt 3 ha

Planering gatu- och parkavdelningens planeringskontor, 1967

Totalrenovering Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen, 2006–2007

Service Ekuddsvägens café, restaurang Villa Angelica, Urho Kekkonen-museet, café Adjutant