För tillfället påminner parkerna i Gammelstaden mer om ett stort område med ängar än om traditionella parker. Området kring Klockbacken är emellertid mångfacetterat, flerskiktat och historiskt rikt. I början av 1930-talet genomfördes arkeologiska utgrävningar i området, och på nytt mellan 1989 och 1993. En arkeologisk park planeras, likaså en arkeologisk stig med informationstavlor. Parken och stigen ska belysa stadens förhistoria.

Inne i parken står en rödmyllad drängstuga som hörde till Forsby hemman och som troligen härstammar från 1700-talet. Den används idag som bostad. Helsingfors Vattens representationslokal Aqua Kilta finns också i parken.

Högt uppe på toppen av Klockbacken står en ståtlig obelisk med en inskription på finska, svenska och latin:

Gustav II Adolf höll ett lantdagsmöte med Finlands ständer på platsen efter att ha säkrat landets östra gräns.

I norra änden av parken står ett minnesmärke som restes då Helsingfors firade 400-årsjubileum. Det skapades av skulptör Yrjö Rosola (1904–1989) och avtäcktes 1950. Minnesmärket innefattar en relief av Gustav Vasa i profil samt en separat granitplatta med en relief av Helsingfors stadsplan 1550–1640, dvs. från den tid då staden låg vid Vanda ås mynning.

En husgrund som hittats vid arkeologiska utgrävningar i Gammelstaden Markku Heikkinen
En gammal brunn som hittats vid arkeologiska utgrävningar i Gammelstaden Markku Heikkinen
Minnesmärket över kung Gustav Vasa, som grundade Helsingfors, avtäcktes 1950 då staden fyllde 400 år Vladimir Pohtokari
I Kyrkovreten finns gamla gravstenar, såsom gravstenen över den holländska köpmannen Hans van Sanden som dog 1590. Gravstenen är i själva verket en replik från 1890, gjord av skulptör Robert Stigell Vladimir Pohtokari

Terrängen i parken har omformats för att ge plats åt motorvägsramperna. Området sköts idag som en äng och naturlig gräsmatta. Gamla träd har avlägsnats för att öppna upp utsikten mot Gammelstadens strand. Bergskärningen vid Forsbyvägen är upplyst och pryds av ett miljökonstverk i form av en mur. En trappa leder upp till Klockbacken från Tavastvägen. Skyddsstaketet uppe på klippan har förnyats.

Vanda ås stränder framträder i landskapet genom träden och våtmarksväxterna som kantar ån. De gamla träden vid stranden har bevarats. Det är en trevlig plats för promenader, särskilt när de gamla häggarna blommar.

Den bäst skötta delen av parken är Kyrkovreten, där en kyrka har stått och den ursprungliga stenfoten fortfarande kan ses. Dessutom finns här gamla gravstenar, såsom gravstenen över den holländska köpmannen Hans van Sanden som dog 1590. Gravstenen är i själva verket en replik från 1890, gjord av skulptör Robert Stigell (1852–1907). Det har hållits gudstjänster på platsen och det har funnits planer på att bygga ett tak här.