Parken planerades i samband med byggandet av Tölö, ungefär samtidigt som de övriga parkerna i Tölö. Ritningarna är signerade av den dåvarande stadsträdgårdsmästaren J.E. Blomqvist, som senare förfinskade sitt efternamn till Aranko. Författarparken fick sitt nuvarande namn 1956 efter gatorna som hade uppkallats efter författarna Mikael Lybeck (1864–1925) och Karl August Tavaststjerna (1860–1898).

Parken består av flera delar. I den del som börjar vid sjukhuset Barnets borg finns bänkar, blomrabatter och blommande buskar och då den berömda barnläkaren och arkiatern Arvo Ylppö (1887–1992) år 1987 fyllde 100 år uppkallades denna del efter honom.

De följande delarna i parken består av ett lekområde och en spelplan. Vid en renovering 2009 flyttades lekområdet längre från Topeliusgatan för att göra det säkrare för barnen att leka där. Den jämna sandbelagda spelplanen omges av vackra, kraftiga häckar och yviga träd. På sommaren används området som bollplan, på vintern som skridskoplan.

Efter Topeliusgatan går kedjan av grönområden upp för sluttningen till Minna Canths gata. Detta är den vackraste delen av parken. Härifrån har man en imponerande utsikt över parkplanteringarna och ända till tornet i Barnets borg, med dess bruna fasad och reliefer.

I synnerhet på våren när azaleorna blommar är Författarparken värd ett besök Satu Tegel
På våren ger de gula och orangea azaleorna i Författarparken färgprakt längs Topeliusgatan Hemmo Rättyä
Prydnadsäppelträdet i Författarparken är en av sorterna som tagits till förökning inom det så kallade KESKAS-projektet och har fått namntillägget Kirjailija ”Författare” efter parken där trädet upptäcktes Hemmo Rättyä
Grönområdet består av tre delar: den lugna Arvo Ylppös park med bänkar, sedan följer ett lekområde och en spelplan som hör till Författarparken samt till sist en sluttningspark på andra sidan av Topeliusgatan, med blommande träd och buskar, och även denna del hör till Författarparken Vladimir Pohtokari

Gångarna i sluttningen kantas av låga buskar och blommor. På våren ger de gula och orangea azaleorna färgprakt längs Topeliusgatan. Den soliga sluttningen bidrar till att göra parken populär.

En annan specialitet för parken är de ståtliga prydnadsäppelträden. När byggnadskontoret gjorde en undersökning av stadens äppelträd upptäckte man att fyra prydnadsäppelträd hade exceptionellt mörka blommor. Äppelträdssorten fick namntillägget ”Kirjailija” (”författare”) efter parken där den upptäcktes, och har nu tagits till förökning inom det så kallade KESKAS-projektet. Den bästa tiden för ett besök i Författarparken är våren, då azaleorna och prydnadsäppelträden är som vackrast.

I augusti 2010 donerade bokhandels- och förlagsbranschen 12 bänkar för den övre delen av Författarparken. På varje bänk finns en plakett med en aforism eller dikt.