Parken fick det beskrivande namnet efter sitt läge 1991. Den ligger dold mitt i ett kvarter, och den som inte känner till parken från förut hittar den inte.

En liten asfalterad gång leder till parken från Paasikivigatan. Detta är den enda allmänna förbindelsen till parken och den är ofta blockerad av felparkerade bilar, vilket också försvårar underhållet av parken. Parken är mycket fridfull. Den är något förfallen och verkar bortglömd. En sandgång går mellan gräsmattan och planteringarna. Perennerna, några bänkar och ett kommunalt sopkärl avslöjar att detta är en av stadens parker.

I en byggnad bredvid parken fanns i flera år en strålbehandlingsklinik, och parken var säkert uppskattad av klinikens patienter.