Luonnon syli odottaa!

Tästä alkaa luontopolku, joka johdattaa rehevän ja suojaisan Pornaistenniemen syliin. Luontopolulla on kymmenen rastia, joista kuhunkin liittyy kaksi nelisäkeen muodossa olevaa tekstiä. Ne voit kuunnella näpäyttämällä kartalla olevaa rastia. Tekstit kertovat luonnosta ja ehdottavat harjoitteita. Luvassa on mielenrauhaa ja voimien elpymistä.

Reitti on runsaan kilometrin mittainen. Polku on esteetön ja sen korkeuserot ovat hyvin pienet. Polku on osa Vanhankaupunginlahden retkeilyreitistöä ja polulta pääsee esteettömästi Lammassaareen.

Pornaistenniemen luonto ja historia

Pornaistenniemen kahdeksan hehtaarin tervaleppälehto on lajistoltaan monimuotoinen. Se rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 2016. Alueelta on löydetty 56 kääpä- ja 99 orvakkalajia, mikä on korkeimpia tutkittuja määriä Suomessa. Sienet hyötyvät lahopuun runsaudesta. Pökkelöpuita takovat muun muassa pikkutikka, palokärki ja useina vuosina tavattu, erittäin uhanalainen valkoselkätikka.

Lehto rajautuu Viikin jätevedenpuhdistamon purkukanavaan, jota pitkin laskettiin jätevesiä 1960-luvulta 1980-luvulle. Kanavan eteläpuolella avautuu Vanhankaupunginlahden lintukosteikko. Se on Helsingin suurin luonnonsuojelualue (338 ha) ja kuuluu EU:n NATURA 2000 verkostoon sekä Ramsarin kosteikkojensuojelusopimuksen piiriin. Alue on manterin (ent. vesilisko) ja viitasammakon esiintymisaluetta. Lahden yleisimmät kalat ovat lahna, hauki ja kuha.

Leppänahakka (Stereum subtomentosum) Sami Kiema
Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) Petro Pynnönen
Taulakääpä (Fomes fomentarius) Sami Kiema

Pornaistenniemen alue oli 1900-luvun alkupuoliskolla pääosin peltoa ja niittyä. Nykyisen koirapuiston paikalla toimi 1960-luvun lopulta 1990-luvun loppuun veneiden talvisäilytysalue. Niemen länsirannassa on kaksi vanhaa rantavajaa, jotka ovat palvelleet tukkimiesten ja kalastajien tukikohtina. Pornaistenniemen nimi on foneettinen väännös vanhasta ruotsinkielisestä nimestä Borgnäs. ”Linnaniemi” viittaa alueelle 1500-luvulla suunniteltuun linnoitukseen.

Monimuotoisuus tekee hyvää

Luonto edistää hyvinvointiamme monin tavoin. Luonnon läheisyydessä olemme tyytyväisempiä elämäämme ja tunnemme itsemme terveemmäksi. Rentoudumme, mikä voidaan havaita esimerkiksi lepopulssista ja stressihormoni kortisolin erityksen vähentymisestä. Erityisen hyvää tekee monimuotoinen luonto, jossa on paljon eliölajeja: se tukee kehomme immuunijärjestelmää. Voimme kokea monimuotoisuuden ja elämän rikkauden ihan vain kulkemalla luonnossa, mutta vielä parempi on jos syvennymme luonnon yksityiskohtiin ja ilmiöihin sekä omiin aistihavaintoihimme. Ennen kierrosta Pornaistenniemen metsään ja rannoille, tunnustele itsesi päästä varpaisiin.

Kuinka voit tänään? Voit toistaa tunnustelun kierroksen jälkeen.

Luonnon syli odottaa -luontopolun opastaulu (pdf)