Helsingin kaupunki varautuu ilmastonmuutokseen kokeilemalla uusia kaupunkipuulajeja. Vartioharjuntie on yksi puulajien kokeilukohteista. Keväällä 2012 istutettujen 44 katupuun myötä Vartioharjuntielle on syntynyt katupuuarboretum, uusien katupuulajien ja -lajikkeiden kokeiluistutus. Istutettuja lajeja ja lajikkeita on yhteensä 12.

Vartioharjuntien puulajikokeilu toteuttaa Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjausta. Yksi linjauksen tavoitteista on Helsingin puulajivalikoiman monipuolistaminen. Runsaalla lajivalikoimalla on monta etua. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja ekologinen kestävyys paranevat ja kaupunkilaiset saavat uusia kasvielämyksiä. Puulajivalikoiman monipuolistaminen ei onnistu hetkessä. On varmistuttava siitä, että lajit menestyvät Helsingin kasvuvyöhykkeellä ja kaikissa sääoloissa. Lajien testaaminen vaatii aikaa, eivätkä kaikki kokeilut onnistu.

Kokeilulajien menestymistä seurataan. Seurattavia asioita ovat mm. elinvoima, taudit ja tuholaiset, kukinta, syysväritys sekä keväinen kasvuun lähtö ja talveen valmistautuminen. Kokemuksia kokeilupuista hyödynnetään tulevien puurivien lajivalikoimaa suunniteltaessa sekä vanhojen puurivien ja kujanteiden uudistamisessa.

1 KAUKASIANSIIPIPÄHKINÄ Pterocarya fraxinifolia Uppsala
2 PYLVÄSPIHLAJA Sorbus aucuparia ’Erecta’
3 TYLPPÄORAPIHLAJA Crataegus monogyna ’Stricta’
4 KARTIOMARJAOMENAPUU Malus baccata ’Street Parade’ ja
5 Malus sp.
6 IMELÄKIRSIKKA Prunus avium E
7 OTATAMMI Quercus palustris
8 TURKINPÄHKINÄ Corylus colurna
9 HOPEAPIHLAJA Sorbus incana E
10 NEIDONHIUSPUU Ginkgo biloba
11 KARTIOVALKOPYÖKKI Carpinus betulus ’Fastigiata’
Vartioharjuntien katupuuarboretum Satu Tegel
Vartioharjuntien katupuuarboretum Satu Tegel

Katso katupuuarboretumin puulajitiedot täältä