Ärvingsparken rustades upp 2001–2003. Området täcktes tidigare av skog som planterats i den leriga marken. Träd i dåligt skick, närmast granar, avlägsnades och ytvatten leddes bort från de områden som var avsedda för spel och andra aktiviteter. Gångarna längs bäcken är nu upplysta. Bäckkanterna försågs med strandväxter och utmed bäcken planterades olika alar och pilar. Barnen har fått en egen lekplats med gott om redskap för olika lekar.

Lekplatsen i Ärvingsparken med gott om redskap för olika lekar Hemmo Rättyä
Pergola med sittplatser Hemmo Rättyä

I den östra delen av parken byggdes en rätt stor sandbelagd spelplan och i det egentliga parkområdet en mindre ovalformad spelplan för t.ex. landbandy. Gabioner (stenkorgar) ramar in de ståtliga pergolorna med sittplatser. Nu har det förut så dystra området omvandlats till en park som samlar de lokala invånarna till olika aktiviteter.