Strömbergs gamla parkeringsplats har omvandlats till en modern park, ett exempel på samtida parkplanering när den är som bäst. Denna något dolda park präglas av pergolor tillverkade av blått stålnät samt av det rika trädbeståndet. Parken står i direkt förbindelse med Strömbergsparken i söder.

Parkens spelplan används av en skola och ett daghem som ligger i närheten, och på vintern fryser man den till en skridskobana. Öster och norr om spelplanen ligger en skvär belagd med betong- och naturstenar. Mellan skvären och spelplanen står en halvmeter hög mur som också kan användas till att sitta på. Skvären pryds av triangelformade och upphöjda planteringar med granitkanter samt små pergolor.

Bredvid pergolorna står bänkar som på vintern kan utnyttjas av dem som byter om till skridskor. Hemmo Rättyä
Trädraden längs stigen består av almar, och rikliga planteringar med körsbärsträd kompletterar sceneriet. Hemmo Rättyä

Bredvid pergolorna står bänkar som på vintern kan utnyttjas av dem som byter om till skridskor. Pergolorna med bland annat olika klematis bildar en vacker blommande korridor genom parken. En perennrabatt bredvid pergolakorridoren blommar från vår till höst.

Den triangelformade parkdelen söder om spelplanen kantas mot planen av buskplanteringar och mot Gjuterimästarstigen av trädrader och trädgrupper. Trädraden längs stigen består av almar, och sceneriet kompletteras av rikliga planteringar med körsbärsträd. Mitt i parken ligger ett öppet gräsfält och längs den västra kanten av parken har både barr- och lövträd planterats.