Hoppa till innehållet

Befästningar i Smedjebacka – vattenfall i Sockenbacka

Strömbergsparken

Strömbergsparken är en av pärlorna bland parkerna i Sockenbacka och till och med i hela Helsingfors. Den uppkallades efter en pionjär inom finländsk elindustri, bergsrådet Gottfrid Strömberg. Parkområdet är rikt på naturvärden och även kulturhistoriskt värdefullt. Parken ingick i tiderna i Tali gård. Det centrala elementet är Rutiån som med sina forsar och dammar erbjuder betydande rekreationsmöjligheter. Flera förvaltningsnämnder och stadsdelsföreningar, bland de sistnämnda särskilt Pitäjänmäki-seura, deltog i planeringen av parken.

Parken består av två delar med rätt olika förhållanden och karaktär. Den västra delen, genom vilken Rutiån strömmar, är frodig med mycket träd och undervegetation. Branta sluttningar avgränsar den skyddade dalen från de livligt trafikerade vägarna Sockenbackavägen och Strömbergsvägen. Längs den västra kanten av dalen går en gång- och cykelväg som ligger något högre upp.

Den östra delen av parken består av en delvis kal klippbacke som reser sig knappt 30 meter över havet. På backkrönet står en radiomast och på sluttningarna växer blandskog. Insprängt i berget finns ett skyddsrum, med bilinfarter från Sockenbackavägen och Strömbergsvägen. Lekparken Strömberg ligger också i denna del av parken.

Parken domineras av den praktfullaste forsen i Helsingfors och av Rutiån, som har utvidgats till en vacker damm med upphöjda spångar intill vattnet. Vid vattenfallet finns en terrass där man kan sitta och beundra den skummande forsen och bron intill. Detta är en mycket populär plats i parken. En stentrappa leder upp till övre delen av vattenfallet, och man kan också korsa ån genom att hoppa från stenhäll till stenhäll. På vintern fryser vattenfallet delvis till och bildar varje år ett unikt naturkonstverk. År 2000 lyste Helsingfors energi upp vattenfallet i Rutiån för att fira stadens 450-årsjubileum.

Tunneln under Sockenbackavägen pryds av mosaiködlor som ingick i konstprojektet vid Rutiån 2001. Det växer gott om naturliga strandväxter på Rutiåns stränder, såsom fackelblomster och kaveldun. Upptill på parkens västra sluttning står ett lusthus, ett önskemål av invånarna. De öppna gräsmattorna kan användas till solbad eller spel. Längst ut vid den västra kanten av parken går en nästan lite skrämmande, smal tunnel under Sockenbackavägen till Tali koloniträdgård.

Under backen har skyddsrum byggts för befolkningsskyddet i Helsingfors.

Lekparken Strömberg

Det centrala elementet i lekparken Strömberg är portvaktens hus i Tali gård, som nu används av lekparken. Huset användes tidigare som bostad för stadens florist och plantskoleskötare. Parken har också ett skjul för utomhusleksaker och ett klubbhus. Det finns gott om olika lekredskap; för de minsta intill byggnaderna och för skolelever utanför det inhägnade området. Ett av de mest populära redskapen är en fartfylld linbana. Vid radiomasten har två amfiteaterliknande konstruktioner byggts, och de har använts för sångevenemang. Den mindre ligger nära ett skyddat skyddsrum från kriget. Ett skyddsräcke förhindrar barn att falla ner.

Parken har ett rikt utbud av växter. De blommande buskarna och träden skapar en trevlig miljö för parkbesökare. Här finns åtta olika spireasorter samt schersminer, enar, bergtallar, kaprifoler och klängväxter såsom klätterhortensia, alpklematis och humle. Förutom inhemska trädslag växer här också prydnadsäppelträd, virginiahägg, bergkörsbärsträd, rosenhagtorn och ekar.

Strömbergsparken

Yta 4 706 m2

Planering Puutarhakonsultit Oy, 2002

Strömbergsparken

Yta 4 706 m2

Planering Puutarhakonsultit Oy, 2002