Nordsjötoppens stora friluft sområde består av ett 53 hektar stort ängsområde med omgivande skogar. Det är en del av det värdefulla grönområde i Östra Helsingfors som även omfattar Nybondas skog, Nordsjö Golf och Svarta backens och Borgarstrandsvikens naturskyddsområden.

Västra delen av Nordsjötoppen är en iståndsatt soptipp och östra delen en jordtipp. Hela ängsområdet är numera en trivsam och mångsidig grön oas, som lockar både människor och djur till sig. Från Nordsjötoppen har man en hisnande utsikt över havet, staden och omgivande skogar.

På Nordsjötoppen finns olika slags ängar; soliga torrängar och fina blomsterängar men huvudsakligen ängar med högvuxna växter. De vackra stenarna gör landskapet mångfacetterat. Utmed en del vägar har man därtill byggt blockmarker och stenmurar. Uppe på krönet hittar man fina enbevuxna hedar med olika slags enar. På många av sluttningarna växer hallonsnår. Lundarna är frodiga trädbevuxna oaser, där man får skydd mot vinden.

Friluftslederna tar en till vackra miljöer och mångsidig natur. Lederna är servicevägar och mindre stigar, som ställvis kan vara svårframkomliga. Dessa lämpar sig inte för utflykter med t.ex. barnvagn. Det finns rikligt med djur i området; surrande insekter, kvittrande fåglar och skygga kräldjur. För att inte skada eller störa växterna och djuren är det bäst att besökarna håller sig till stigarna.