Landskapet kring Nordsjötoppen har förändrats rätt radikalt under de senaste hundra åren. Det har genomgått en omvandling från odlingslandskap till soptipp och vidare till ett naturparadis.

1937

Ångbåtstrafi ken på 1880-talet resulterade i villabebyggelse i Nordsjö. Bland annat Nordsjö gård och Rastböle gård hade odlingar i Nordsjö. Industriverksamheten inleddes i Nordsjö när Saseka, som tillverkade lätt betong och tegelstenar, köpte mark av Nordsjö gård år 1937.

1960-talet

Soptippen i Nordsjö grundades på 1960-talet. Helsingfors stad körde kommunalt avfall till Nordsjö soptipp åren 1966–1988.

Nordsjö ingick tidigare i Helsinge kommun men anslöts till Helsingfors stad år 1966. Samma år stod bron till Nordsjö klar, vilket underlättade trafiken till området. Asuntosäästäjät rf lät på 1960-talet bygga en modellförort i Mellersta Nordsjö 1 .

1970

På den nuvarande golfbanas plats i Nordsjö låg tidigare den vassbevuxna Nordsjöviken 1 . Sippervattnen från soptippen rann ut i denna vik.

1980-talet

Nordsjöviken fylldes med överskottsjord och industriellavfalls aska på 1980-talet.

1990

Intill Nordsjö soptipp grundades år 1990 också en jordtipp, som på tio år blev en hög kulle.

Valmets varv 1 fanns på Kalkholmsfjärdens nordvästra strand åren 1974–1987. Efter att varvet hade lagts ner, byggdes Nordsjö kraftverk 2 i området (1990). Intill kraftverket placerades industriell avfallsaska och förorenade muddringsmassor från Nordsjö hamn.

På Solviks stränder 1 och söder om Pauligs fabrik 2 fanns det ännu gamla villor på 1990-talet.

1998

Nordsjö blev lättare att nå då metron blev klar år 1998. Köpcentret Columbus (1996) byggdes på den plats där Sasekas fabrik låg i tiden.

2000-talet

Aurinkolahden kaupunkimaista kerrostaloaluetta on rakennettu vuodesta 2000 alkaen.

Nordsjö hamn byggdes åren 2003–2008. Jord som blev över vid hamnbygget forslades också till jordtippen.