Hoppa till innehållet

Äppelblommor och motion i parkerna på Drumsö

Taxnäsparken

Taxnäsparken är en udde i naturtillstånd där det dessutom finns rester av gamla befästningar. Av spåren att döma är udden populär bland ungdomar. Den trädlösa strandängen är vacker och har intressanta växter. Ängarna har skyddats med stöd av naturvårdslagen.