Bredvid Gamla kyrkoparken, vid Lönnrotsgatan, finns en liten park som fått namnet efter Elias Lönnrot (1802–1884) som sammanställde Finlands nationalepos Kalevala. Parkens huvudtema är naturligtvis Lönnrotsmonumentet, en staty gjuten i brons med en massiv sockel av sten.

Statyn står på en liten kulle och omges av rabatter med säsongsväxter. På båda sidor om statyn finns en sittplats kantad av kaprifoler. På gräsmattan växer syrener och två prydnadsäppelträd, planterade av Marthorna. Hela parken kantas av lindar. Skvären hade i 1830 års detaljplan definierats som en öppen plats med namnet Kyrkotorget. Senare omvandlades den mellersta delen till en liten park, vars planteringar antagligen planerades av stadsträdgårdsmästare Svante Olsson. År 1898 överlät staden en plats i skvären för ett monument över Lönnrot.

Finska litteratursällskapet ordnade en tävling om monumentet och segern gick till skulptör Emil Wikström (1864–1942). Nämnas kan att det var Lönnrot som skapade ordet litteratur på finska, ”kirjallisuus”, när Finska litteratursällskapet (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) grundades. Skulpturen göts i brons i Bryssel och avtäcktes 18 år efter Lönnrots död, på natten den 18 oktober 1902. Avtäckningen måste ske i hemlighet eftersom Finland fortfarande var en del av det ryska kejsardömet och alla uttryck för nationalkänsla övervakades noga.

Monumentet visar en realistiskt avbildad Lönnrot i färd med att anteckna dikter. Vid hans fötter sitter den väna mön Impi som symboliserar de lyriska dikterna och sångdikterna i Kalevala och Kanteletar. Hjälten Väinämöinen till vänster om Lönnrot representerar Kalevalas episka dikter och besvärjelsedikter.

I stensockeln finns en dold bild av jätten Antero Vipunen ur Kalevala. Under Väinämöinen finns en upp och nervänd relief av Vipunens skäggiga ansikte. Vipunen var en jätte och schaman som Väinämöinen rådfrågade, bland annat om ord som saknades. (Kalevala 17:e sången). Väinämöinen slank genom Vipunens mun ner i jättens mage, men lyckades till slut ta sig ut. I Vipunens panna har skulptören ristat in ett femuddigt märke, ett pentagram, som torde ha Kalevala-relaterade kosmiska, mystiska betydelser med anknytning till världens uppkomst. På sockeln finns utöver Lönnrots namn texten: “Sain sanat salasta ilmi, Kalevala.” (”Jag fick ut de dolda orden, Kalevala”).