Engelplatsen har fått sitt namn efter arkitekten Carl Ludvig Engel (1778–1840), som planerade Helsingfors historiska centrum.

Parken Engelplatsen stod klar 1920. Dess enkla geometriska former representerar en ren arkitektonisk stil. Parken består av en strikt geometrisk sluttningspark och av en öppen plats kantad av en hagtornshäck. De vitmålade träbänkarna är av samma modell som i Brunnsparken. De tillverkades som hantverk enligt gamla ritningar när parken genomgick en ansiktslyftning i slutet av 1990-talet. Vid samma ansiktslyftning fick parken en så kallad tapetgrupp, dvs. en gammaldags blomrabatt.

I sluttningen står en staty över författaren Juhani Aho, och sluttningsparken är också uppnämnd efter honom. Juhani Aho, ursprungligen Johannes Brofeldt (1861–1921), var den första finskspråkiga yrkesförfattaren. Han hade en avgörande betydelse för det finska prosaspråkets utveckling och han introducerade det sena 1800-talets europeiska litteraturströmningar i Finland. Aho var en central gestalt i det samtida kulturlivet, bland annat i konstnärsgruppen Nuori Suomi (”Det unga Finland”). Vid sidan av författarskapet gjorde han en betydande karriär som journalist och översättare. Statyn över Juhani Aho avtäcktes 1961, då man firade 100-årsminnet av författarens födelse. Initiativet till minnesmärket togs av Juhani Aho-sällskapet och skulpturen, ett realistiskt porträtt i helfigur, utfördes av Aimo Tukiainen (1917–1996). Aimo Tukiainen lät gjuta bronsskulpturen i två exemplar, den andra skulpturen restes i Iidensalmi, också den 1961. Bronsskulpturen är 2,8 meter hög. Statyn står framför det hus (på Armfeltsvägen 6) där Juhani Aho tillbringade sina sista år med hustrun, målarinnan Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945). Framför statyn växer rabattrosor.