Tjärholmen är en naturoas för invånarna i grannskapet. I detaljplanen är holmen ett närrekreationsområde, inte en park. Namet Tjärholmen kommer från de tjärexporterande handelsmännens förråd som låg på holmen. Tjärbodarna hade placerats på holmen på grund av brandfaran.

År 1939 förenades holmen med fastlandet genom Tjärholmsnäset och efter detta började staden använda holmen som förrådsområde. Först 1970 öppnades holmen för allmänheten då det sista industriföretaget – ett cementgjuteri – flyttade därifrån. Holmen utvidgades med fylljord. År 1988 planlades holmen slutligen som närrekreationsområde och lämnades så gott som orörd fram till 1990-talet. Trots att där fanns utslagna blev holmen allt populärare bland joggare och andra friluftsmänniskor. Det finns nu småbåtsbryggor på båda sidor om näset.

År 1995 fick Tjärholmen en mer parkmässig karaktär. Stränderna försågs med stenläggning, planteringarna fick en ansiktslyftning och en scen och läktare byggdes för olika evenemang. Idag är holmen idealisk för den som njuter av havsvindar och ett varierande stadssceneri. Trots att holmen är liten finns här en lekplats, hundrastgård och även en hundbadstrand. Tjärholmen har många somrar bjudit på sommarteater, och här ordnas också andra mindre evenemang. Mattbryggan är en nostalgisk påminnelse om det förflutna; en efter en flyttar mattvättplatserna upp på land. Tjärholmens sista historiska bod är från 1805.

För vänner av rosor är Tjärholmen en upplevelse på sommaren. Här finns små rabattrosplanteringar och stora grupper olika buskrosor, bland annat ”Maija Hesperia”, finnros, poppiusros, vresros ”Rudolf”, kyrkogårdsros och mossros.