På östra sidan av soptippen grundades en jordtipp. Före tippen stod där en skog, men nu ligger toppen på över 60 meters höjd över havet! Överskottsjord från byggplatser, ickenedbrytbart byggavfall och industriellaska från olika håll av Helsingfors placerades på jordtippen. Ca 5 miljoner kubikmeter dylikt material hamnade på jordtippen åren 1990–2005. Efter det har mindre mängder utvalda ytjordar med fröbanker utnyttjats vid skapandet av olika livsmiljöer.

År 2002 beslöt Helsingfors stadsfullmäktige att bygga Nordsjö hamn. På grund av hamnbygget beslöts också att jordtippen görs högre. Hamnbygget pågick i nästan sex år och hamnen stod färdig i slutet av år 2008. Det uppstod enorma mängder överskottsjord vid bygget, och massorna kördes till Nordsjötoppen med jättestora schaktmaskiner. Samhället hade stor nytta av att massornas transportsträcka var så kort – koldioxidavtrycket blev mindre och man sparade flera miljoner euro. Senare kördes bland annat jordmassor som låg under den nuvarande Hartwall Arenan i Böle till jordtippen. Under åren 2003–2012 nådde jordtippen sin nuvarande höjd.

Från och med 2010-talet har målet varit att rena jordar återanvänds och inte längre betraktas som avfall. I Helsingfors har rena jordmassor använts bland annat vid iståndsättningen av Nordsjö soptipp, nämligen på dess yta. De kan också utnyttjas vid grönbyggen, vilket var fallet exempelvis i Nordsjö idrottspark samt Understensparken i Kvarnbäcken. Man försöker numera allmänt återanvända jordmassorna på ställen som ligger nära byggplatserna för att undvika långa transporter till jordtippar. I Helsingfors har man inte anvisat ett nytt område för en jordtipp, eftersom den växande bebyggelsen kräver allt mer utrymme.