Nordsjötoppens besökarantal kommer att öka i framtiden. Därför är det viktigt att alla besökare tar hänsyn till naturvärdena i det här unika området. De smarta vandrarna trampar inte på växterna utanför stigarna och flyttar inte heller växter till sin egen gård.

Besökarna kan iaktta naturen med kikare från stigarna, så att djuren får vara i fred. Naturen tackar också de vandrare som använder den komposterande toalett en nära huvudentrén.

Det är förbjudet att cykla på naturstigarna.

Nordsjötoppen lämpar sig inte för cykling av många orsaker. Flera av rutterna är smala och steniga. Marken slits snabbt, speciellt i branta sluttningar. Stigarna är svåra att reparera.

Ormar och ödlor värmer sig gärna på vägarna och stigarna – snabba cyklister kunde i misstag köra över dem.

Gyllene regler för smart friluft sliv

• På de markerade stigarna får du vandra och springa, men cykling lämpar sig inte i området. Cykeln kan du lämna i huvudentréns cykelställ.

• Håll dig till stigarna också för din egen säkerhet. Det finns rikligt med stenar, murkna stubbar och taggiga rosor i området.

• Rör dig försiktigt. På stigarna finns stenar och lös sand och vid regn kan det vara halt. Inget vinterunderhåll. Stigarna lämpar sig inte för utflykt med barnvagn.

• Låt växterna och buskarna växa i fred så att alla kan njuta av dem.

• Bären och frukterna är främst avsedda för fåglar och insekter, men barnen kan dock smaka av dem. Det finns ofta så rikligt med hallon att du rentav kan ta med dig litet hem!

• Ta med dig soporna till sopkärlen vid huvudentrén.

• Se upp för branterna – stenarna och kanterna kan rasa.

• Det bor huggormar och jordgetingar i området. Var alert och försiktig.

• Kontrollera senast hemma att du inte har fästingar!