Den vida och öppna Smedjeviksparken byggdes med hjälp av överblivna jordmassor. Parken är idealisk för rekreation och promenader. Här finns också en spelplan som används som skridskobana på vintern, om det är tillräckligt kallt. Parken är tvådelad. I den södra delen har invånarna planterat ett verk av lökblommor. Det finns också en del sällsynta växter i parken, såsom silverlönnar, hängalmar, makedoniska tallar och cembratallar.

Makedoniska tallar och cembratallar. Hemmo Rättyä
Den vida och öppna Smedjeviksparken är idealisk för rekreation och promenader. Anna Ruskovaara