Suoraan sisältöön

Park promenad Historiska parker i de södra stadsdelarna

    Från och med början av 1800-talet har parkerna i de södra stadsdelarna haft en viktig roll i uppbyggandet av Helsingfors identitet. På grund av parkernas ålder har det varit nödvändigt med omfattande renoveringar, såsom förnyandet av lindallén i Brunnsparken. Arbetet säkerställer att även framtida generationer kan njuta av frodiga, trygga och livskraftiga parker.

  • Observatorie­berget

  • Brunnsparken

  • Engelplatsen och Juhani Ahos park

  • Eiraparken