Parkens blomsterprakt är som bäst i början av juni. Azaleorna inleder blomningen först och en del av dem blommar ännu efter midsommar, när rhododendronbuskarna redan har slutat blomma. Blomningen är inte lika riklig varje år, utan vanligen följs ymnig blomning av ett mer anspråkslöst år.

Tallarna bildar ett tak för buskarnas blomsterprakt. Under blomningstiden lockar den vackra sevärdheten tusentals Helsingforsbor och trädgårdsentusiaster.

Rhododendronavdelning

De äldsta rhododendronbuskarna planterades 1975, då ett försöksområde för Helsingfors universitets växtförädlingsprogram anlades i samarbete med byggnadskontoret. Pekka Jyränkö, stadsträdgårdsmästare 1975–1995, var en av drivkrafterna bakom projektet. Rhododendronbuskarna, som trivs i sur jord, planterades i ett naturligt kärr. Dessutom byggde man gångar i området. Helsingfors universitet och Helsingfors stad planterade ursprungligen 3 000 rhododendronkorsningar i forskningssyfte. Målet med förädlingsprogrammet var att skapa sorter som var anpassade till Finlands klimat, och mångsidiga vad gäller växtsätt och blomfärger.

Alprosparken i Haga är både en park öppen för allmänheten och ett försöksområde för universitetets växtförädling Roy Koto
Besökare kan beundra den exotiska blomningen i Alprosparken från observationsplattformer Satu Tegel

Alprosparken är den enda parken i Helsingfors med observationsplattformer; besökaren kan beundra de exotiska blommorna från två höga plattformer. I rhododendronavdelningen är plattformen lång som en bro. På så sätt öppnar sig den fantastiska blomsterprakten hos de nu redan höga buskarna i all sin glans. Området har också försetts med spångar. År 2009 rustades parken upp och fick nya informationstavlor med text på finska, svenska och engelska. Spångarna är tillgänglighetsanpassade.

Efter långvarig observation valde man bland rhododendronkorsningar från olika håll i landet ut drygt tio finländska rhododendronsorter för kommersiell produktion. Från Alprosparken i Helsingfors valdes sorterna ’Haaga’, ’Helsinki University’, ’St. Michel’, ’P. M. A. Tigerstedt’, ’Axel Tigerstedt’, ’Pekka’, ’Eino’ och ’Mauritz’. Deras moderbuskar växer fortfarande i parken. Observationen av de äldsta rhododendronsorterna har redan avslutats och försöksområdet är numera park.

Lokala rhododendronsorter

’Haaga’ har fått namn efter Helsingforsstadsdelen Haga. Den populära sorten växer till en 1,5–2 meter hög buske med rund krona. De ljusröda blommorna har ett svalg med mörka fläckar, och blommans mitt ser därför ut att ha en kraftigare röd färg.

’P.M.A. Tigerstedt’ har fått namn efter emeritusprofessor Peter Tigerstedt, som initierade programmet för rhododendronförädling Vladimir Pohtokari
Rhododendronsorten ’Pekka’ har uppkallats efter Helsingfors tidigare stadsträdgårdsmästare Pekka Jyränkö Vladimir Pohtokari
Rhododendronsorten ’Haaga’ har fått namn efter stadsdelen Haga där Alprosparken ligger Vladimir Pohtokari

’Pekka’ har fått namn efter Helsingfors tidigare stadsträdgårdsmästare Pekka Jyränkö. ’Pekka’ växer till en nästan trädaktig, bred buske, vilket gör att den lämpar sig väl för offentliga platser och stora gårdar.

’P.M.A. Tigerstedt’ har fått namn efter emeritusprofessor Peter Tigerstedt, som initierade programmet för rhododendronförädling. ’P.M.A. Tigerstedt’ blir över två meter hög och får vanligen rikligt med blommor. Svalget på de vita blommorna har rödbruna fläckar.

Azaleaavdelning

Våren 1996 utvidgades Alprosparken norr om cykelvägen. I den nya delen planterades tusentals nya gula rhododendron samt en mängd trädgårdsazaleor, som också hör till släktet rhododendron. Azaleaplanteringarna inleddes 1986, då ett förädlingsprogram för azaleor kördes igång.

En gul azaleas fina blommor i Alprosparken Vladimir Pohtokari
Chockpink i en blommande azalea Vladimir Pohtokari
Färgerna i azaleaavdelningen i Alprosparken är främst gult och orange Janne Saavalainen

Också dessa plantor ingår i ett större korsningsmaterial. Azaleaavdelningen hyser cirka 1 500 trädgårdsazaleor. De gulblommiga rhododendronbuskarna blommar tidigt, ofta de första dagarna i juni, samtidigt som de första gulblommiga azaleorna börjar blomma.

Trädgårdsazaleorna fäller bladen till vintern, till skillnad från de städsegröna rhododendronbuskarna. Buskarna är också spädare än hos andra rhododendron. Blommorna är gula, rödorangea, ljusröda eller vita. Trädgårdsazaleor är inte heller lika krävande gällande växtplats som andra rhododendron, men för att blomma behöver de en soligare växtplats än andra rhododendron.

Syftet med att förädla trädgårdsazaleor har varit att ta fram vintertåliga sorter. I förädlingsmaterialet observeras förutom klimattålighet även växtsätt, storlek, blomning och höstfärg. De första finländska sorterna trädgårdsazaleor lanserades 2010.

Gula rhododendron är särskilt eftertraktade, men i Finland har vintertåliga sorter tills vidare saknats. Gulblommiga rhododendron blommar tidigt i juni. De stora blommorna har en ljus eller grönskiftande gul färg.

År 2010 påbörjades anläggandet av ett helt nytt planteringsområde – en skogsträdgård – i Alprosparkens azaleaavdelning. Här planterades bland annat olika hortensior (Hortensia spp.), azaleor och andra blommande buskar som ger skugga.

Två arter i släktet rhododendron växer vilt i Finland. Lapsk alpros (Rhododendron lapponicum) är en sällsynt fjällväxt. Skvattram (Rhododendron tomentosum) är ett kraftigt doftande ris som trivs i kärr och träsk. Det blommar naturligt längs kanterna av Alprosparken och intresserar särskilt utländska rhododendronentusiaster. Skvattram trivs bra även som trädgårdsväxt och användes i tiderna för att hålla borta löss och ge linneskåp en fräsch doft. Det sades också att ett knippe skvattram kring halsen hjälpte kyrkobesökare att hålla sig vakna.

Hur skiljer sig azaleor från rhododendron?

När man i Finland talar om rhododendron (eller alprosor) menar man vanligen städsegrön parkrhododendron (Rhododendron catawbiense) med blåvioletta blommor, eller någon av dess varieteter med röda eller vita blommor. Få kommer ihåg att rhododendron är namnet på ett helt släkte, som förutom parkrhododendron innefattar bladfällande trädgårdsazaleor samt fönsterazaleor som blomsteraffärerna säljer till jul. Släktet omfattar nästan 900 arter. Som ett resultat av förädlingen finns det dessutom nästan 5 000 registrerade buskliknande rhododendronsorter.

Rhododendron trivs i de östra delarna av Himalayabergen och i bergen i Indokina, Korea, Japan och Taiwan. Flera arter förekommer också i Nordamerika och några i Europa. Några tropiska arter växer så långt söderut som på Borneo och Nya Guinea, men i Afrika eller Sydamerika förekommer de inte.

Eftersom största delen av rhododendronsorterna härstammar från nederbördsrika bergsområden behöver de rikligt med vatten för att frodas. Rhododendron trivs på sur, organisk och porös mark. De fina rötterna ligger nära ytan och täcker ett litet område, vilket gör dem sårbara.

Rhododendron bildar mykorrhiza, vilket innebär att deras rötter lever i symbios med en svamp. Den symbiotiska svampen förser rhododendron med näring, i synnerhet fosfor. Svamproten förbättrar växtens torktålighet och ger motståndskraft mot sjukdomar. Växter med svamprot behöver mycket lite gödsel. Kraftig kemisk gödsling är skadlig för svamprotens funktion och kan på lång sikt skada växten. För rhododendron ska endast klorfri gödsel användas.

Rötterna skyddas mot torka och hetta av skogens undervegetation. Undervegetationen får emellertid inte ha för starka eller täta rötter, för då konkurrerar dessa med rhododendrons rötter.

Rhododendron behöver vanligen träd som skyddar bladen mot för mycket sol och vind. De skyddande träden bör ha djupa rötter för att inte konkurrera med rhododendron. För mycket skugga bör dock undvikas. Så kallad vandrande skugga torde vara det idealiska.

Rhododendrongrenar är sköra och går lätt av, men växten tål klippning överraskande väl. Grenarna har slumrande knoppar som kan börja växa när växten klipps. De kan också bilda nya skott vid grenbasen.

Rhododendron kan producera fröplantor: blommorna på fröplantorna i Alprosparken kan vara av vilken färg som helst. Också växtsättet varierar. Fröplantor som är under 0,5 meter höga kan under vilotiden flyttas med rotklump. Blomanlagen bildas under slutet av sommaren och början av hösten.

Azaleor – Rhododendron japonicum – trivs på soligare växtplatser än städsegröna rhododendron. De bildar också bättre höstfärger och blommor på soliga ställen.

Alprosparkens informationstavlor

Läs mer på Rhododendronklubbens webbplats.