Haltialanmetsä on suojeltua aarnimetsää, se rauhoitettiin hakkuilta 1930-luvulla. 10.5.1984 metsäalue sai suojelupäätöksen. Metsästä on kehittynyt tunnelmallinen vanhan metsän alue, jonka eliöstö on monimuotoinen. Kaatuneilla ja pystyyn kuolleilla puunrungoilla elää lukuisia kääpiä, muita sieniä ja hyönteisiä.

Lahonneet puut ja niiden hyönteiset houkuttelevat puoleensa kolopesijöitä, kuten tikkoja ja puukiipijöitä. Aarnimetsän linnusto on runsaslajinen, ja siellä pesii vaateliaitakin lintuja, kuten pikkusieppo. Nisäkkäistä alueella viihtyvät niin mäyrät, ketut, oravat kuin jäniksetkin. Vanhan metsän rauhan säilyttämiseksi alueella saa liikkua vain merkittyjä polkuja pitkin. Suojelualueelle pääsee kolmesta eri kohdasta, joissa kussakin on opastetaulu. Katso tästä alueen esite (pdf).

Korpipolku, ennallistettava metsä 100 ha

Haltialan aarnialue jatkuu vanhan metsän alueena länteen lehtokorpialueen muuttuessa yhä luonnontilaisemmaksi. Aarnialueen ”Aarnipolku” jatkuu yhtyen Korpipolun kanssa aarnialueen luoteiskulmassa.

Korpipolku on vuonna 2011 rakennettu luontopolku, jonka aiheena on metsän ennallistaminen luonnontilaiseksi. Polku johdattaa pitkospuita ja polkuja pitkin metsän siimekseen. Polun varren opastauluista saa tietoa siitä, miten ennen ojitettua metsää ennallistetaan takaisin korveksi ja minkälaisia muutoksia metsäluonnossa on nähtävissä.

Ennallistettavan alueen metsiä ei hakata ja kuolleet puut saavat lahota rauhassa. Hankkeen keskeisin kohde on itäosan rehevä, noin 10 hehtaarin laajuinen lehtokorpilaakso, joka on ollut ojitettuna 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Ojat padottiin vuonna 2005 vedenpinnan nostamiseksi luontaiselle tasolleen.

Luontopolun pituus on noin 1,2 km. Polun molemmissa päissä on alkutaulu ja polun varrella rastitauluja. Korpipolku on viitoitettu kuusimerkein ja sinikeltaisin merkkinauhoin. Polku on kapea, eikä sillä ole talvikunnossapitoa. Märimpien kohtien yli on rakennettu pitkospuut. Polku ei sovellu lastenrattailla kuljettavaksi.

Ennallistaminen on jo lisännyt eri eläin-, kasvi- ja sienilajien elinmahdollisuuksia alueella. Jatkossa alueen luonnon monimuotoisuuden odotetaan entisestään kasvavan.

Lue lisää ennallistamisesta (pdf).