Suoraan sisältöön

6 Piilopaikka

Upeaa saniaislehtoa ympäröivät jyrkät reunat, jotka on rakennettu kivisestä tukipenkereestä. Koko maantäyttöalue on tehty samalla periaatteella, jotta hienojakoinen maa pysyisi paikallaan. Tämä kuoppa oli alun perin tarkoitus täyttää sataman tieltä kaivetuilla mailla. Maatäytön sijasta kuoppaan tuotiin sopiva määrä maata suojaisaa lehtoa varten. Pohja on täytetty hienorakeisilla kivennäismailla ja pintamaa on tehty lehtikompostista. Rakentamistyöhön osallistui utelias kettu, joka valvoi urakointia ja tarkasti lopputuloksen nukkumalla tumman mullan päällä.

Puusto on kasvanut lehdossa vuodesta 2009 alkaen, jolloin rakentaminen oli saatu valmiiksi. Rehevään lehtomaahan on istutettu tervaleppiä, tuomia ja vähän pähkinäpensaita. Raidat ovat tulleet itsestään. Puiden varjossa kasvaa komeita saniaisia, jotka alkuvuosina sinnittelivät tukalassa paahteessa.

Lehdossa pesivät lehtimetsää suosivat lajit kuten mustarastas, mustapääkerttu, talitiainen ja peippo. Rusakot ja kauriit hakevat lehdosta ravintoa ja suojaa. Saniaislehdon pohjalla on usein tuuletonta, vaikka muualla merituuli riepottelisi niittyjä.

6