Suoraan sisältöön

4 Pelastusoperaatio

Vuosaarenhuipun kaakkoispuolella sijaitsevassa Niinilahden pohjukassa oli vielä vuonna 2002 tervaleppää ja saarnea kasvava, harvinainen rantalehto. Vuosaaren sataman rakentaminen uhkasi lehdon olemassaoloa, kunnes maantäyttöalueen maisemointia hoitaneet Jukka Toivonen ja Pirjo Laulumaa keksivät sille pelastusoperaation.

Rastia ympäröivät rinteet ohjaavat sadevedet laaksoon. Paikka soveltui rantalehdolle, joka tarvitsi uuden kodin. Ensiksi pohja vuorattiin metrin paksuisella, vettä pidättävällä savikerroksella. Sen jälkeen Niinilahden lehtomaata siirrettiin varovasti Vuosaaren sataman rakentamisen tieltä tänne. Lehtomaa leikattiin laatoiksi talvella 2003 ja nostettiin maansiirtokoneisiin. Kuljetuksen jälkeen laatat aseteltiin juuristopuoli alaspäin tähän paikkaan. Mukana seurasi pieniä lehtipuiden kantoja ja juuristoa.

Siirretystä lehtomaasta, kannoista ja juurenpaloista on vähitellen syntynyt uusi lehto. Lehto on saanut kehittyä rauhassa ilman hoitoa. Nyt lehdossa kasvaa lehtosaarnia ja tervaleppiä, valkoisena kukkivia tuomia sekä aluskasvillisuudessa mm. nokkosta, järviruokoa ja keltaängelmää.

4