Suoraan sisältöön

3 Ihanaa kuumuutta!

Avoimet paahdeympäristöt ovat laidunnuksen loputtua ja metsäpalojen tehokkaan sammuttamisen myötä uhanalaistuneet. Tämä paahdeympäristö on rakennettu jäljitellen harjua.

Harjujäljitelmässä on kolme erilaista rakennekerrosta, jotka on tehty maantäyttörinteen päälle. Alimpana on suuria kivenlohkareita, sen jälkeen karkeaa soraa ja ylimpänä kiviä ja hiekkaa. Vesi läpäisee karkearakeisen maan nopeasti ja siksi paahdeympäristö on kuiva. Paahderinteen avautuminen etelään, tuulisuus ja paahteisuus tekevät siitä entistä kuivemman.

Paahdeympäristön lajisto on erikoistunut ääreviin olosuhteisiin, jossa tavanomaiset lajit eivät selviydy. Paahdeympäristöön on istutettu kangasajuruohoa, joka on monelle uhanalaiselle hyönteiselle tärkeä kasvi. Ajuruoho kukkii keskikesällä. Jos onni on myötä, saatat havaita pörisevän kimalaisen tai hennon sinisiiven mettä hakemassa.

3