Suoraan sisältöön

13 Katoavaa monimuotoisuutta

Vuosaarenhuipun avoin niittymaisema on pitkäjänteisen ja jatkuvan hoitotyön tulos. Niityn perustamisessa sovellettiin ensi kertaa kerroksellisen kaivuun viherrakentamistapaa, jota tämän kokeen jälkeen käytettiin muuallakin Vuosaarenhuipulla. Pintamaa kuorittiin rakennustyömaalla maakerroksittain, siirrettiin Vuosaarenhuipulle ja levitettiin samassa järjestyksessä tähän paikkaan. Valmiille maapohjalle on kylvetty mm. keltamataraa, ruusuruohoa ja nuokkukohokkia. Idänmasmalo on levinnyt pintamaan siemenpankista.

Suomen maatalouden suuri rakennemuutos on päättänyt perinteisen laiduntamisen, niiton ja kaskeamisen. Eläimet laiduntavat nykyisin nurmilla eivätkä luonnonlaitumilla. Tästä syystä kaikki perinneympäristömme ovat uhanalaisia ja niiden lajisto on vaarassa hävitä. Hiljalleen asettuvasta maasta putkahtaa milloin mitäkin, haitallisia vieraslajeja ja korkeita, nopeakasvuisia kasveja. Nämä vievät nopeasti elintilan kukkivilta ruohoilta, jotka sietävät kilpailua heikosti. Vuosaarenhuipun hoitoryhmä niittää tämän niityn kasveja vuosittain ja korjaa niittojätteen pois. Vuosaarenhuipun niittyjen hoidolla vähennetään niittylajien ahdinkoa edes paikallisesti.

13