Modernin Ruoholahden puistot

Kaapeli­puisto

Puiston alue on Kaapelitehtaan entistä pysäköintialuetta ja sen alueella, kuten viereisen asuntalon piha-alueellakin, on vuoden 1998 lopulla suoritettu ympäristöviranomaisten määräyksestä saastuneen maaperän kunnostusta poistamalla raskasmetalliset maamassat.

Tunnelmaltaan Kaapelipuisto on muotoutunut urbaanin toriaukion suuntaan, koska alueiden maankäytössä on tapahtunut muutoksia, joilla on ollut vaikutusta puiston käyttöön ja kulkuun puiston läpi.

Puisto jakautuu kahteen selkeästi erilaiseen osaan. Itäinen osa on torimainen, erisävyisillä graniittisilla katukivillä päällystetty aukio. Päällyste muodostaa elävän kivipinnan, jossa toistuu sähköisen sinus-käyrän ja veden aaltokuvio. Ne kytkevät puiston meren läheisyyteen sekä alueen sähkön välityksen ja tuotannon historiaan. Rakennettiinhan Kaapelitehtaalla valtavia merikaapeleita. Nykyisin Kaapelitehdas tarjoaa elämyksia kulttuurista kulinarismiin ja sen Merikaapelihallissa järjestetään monenmoisia tapahtumia.

Korkeiden rakennusten keskellä on jalankulkijan pään yläpuolelle muodostettu lehtikatto kolmionmuotoon istutettujen lehmusrivistöjen avulla. Vaakasuunnassa näkyvyyttä rajoittavat vain lehmusten rungot ja penkkirivien taustaksi suunnitellut havupuumassat. Pystynäkyvyyttä on tietoisesti rajoitettu tiiviillä puuistutuksilla. Puut kasvatetaan tiukasti muotoon leikkaamalla, jolloin saadaan aikaan yhtenäinen ja tiivis oksa- ja lehtikatto. Muotoon leikatut puut eivät myöskään varjosta kohtuuttomasti lähiympäristön asuntoja. Puiston itälaidalla on kukkiva pienpuurivistö korostamassa puiston pohjois-eteläsuuntaista rajaa.

Kaapelitehtaan ja AS OY Merikaapelin kainaloon on sijoitettu pelikenttä, joka on rajattu ympäristöön puu-, pensas-, ja köynnösistutuksin. Kenttä on mitoitettu ja varustettu siten, että erilaisten pallopelien pelaaminen kentän pinnoitteeseen maalatuilla pelialueilla on mahdollista.

Puiston kalustus on niukka. Kalusteina ovat selkeät penkkirivit, valopollarit ja roska-astiat. Pollareiden sijoituksella estetään asiaton pysäköinti torialueella.

Kaapelipuisto

Pinta-ala 5 972 m2

Suunnittelu Puutarhakonsultit Oy, 1996

Kaapelipuisto

Pinta-ala 5 972 m2

Suunnittelu Puutarhakonsultit Oy, 1996